Offentleg høyring: Kommuneplanens arealdel for Lom 2021-2030

Klikk for stort bilde Kommuneplanens arealdel for Lom 2021-2030 ligg ute på offentleg høyring fram til 9. september. 

Formannskapet i Lom kommune vedtok i møte 15. juni 2021 å legge framlegg til kommuneplanens arealdel for Lom ut til offentleg ettersyn og høyring (sak 2021/39). Planforslaget omfattar heile kommunen sitt areal, med unntak av området som er dekt av kommunedelplan for Fossbergom.

Planen skal ved endeleg vedtak erstatte gjeldande arealdel frå 2003. Plandokumenta finn du nederst i denne saka, samt i sørvistorget på Midtgard og på Lom folkebibliotek.

Spørsmål om planen og plandokumenta kan rettast til felleskontoret for plan, byggesak og miljø i Lom og Skjåk ved arealplanleggar Øyvind Pedersen, på mobil 473 33 678 eller e-post oyvind.pedersen@lom.kommune.no.

Uttaler til planforslaget skal sendast skriftleg til post@lom.kommune.no eller Lom kommune, Sognefjellsvegen 6, 2686 Lom. Merk uttalen med saksnummer 2021/708. Frist for uttale er 9. september 2021.

Forslaget til kommuneplanens arealdel som ligg ute til offentleg høyring og ettersyn, ligg også på kommunen si kartinnsynsløysing

 

Kommuneplanens arealdel for Lom 2021-2030
Tittel Publisert Type
Høyringsbrev 7.7.2021

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høyringsbrev 7.7.2021.pdf
Vedlegg6-KP-Lom-Adresseliste

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg6-KP-Lom-Adresseliste.pdf
Vedlegg1-KP-Lom-Planomtale

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg1-KP-Lom-Planomtale.pdf
Vedlegg2-KP-Lom-Planføresegner

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg2-KP-Lom-Planføresegner.pdf
Vedlegg7-KP-Lom-adressliste-berørte-grunneigarar

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg7-KP-Lom-adressliste-berørte-grunneigarar.pdf
Vedlegg5-KP-Lom-Saksprotokoll_formannskapet_15.6.2021

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg5-KP-Lom-Saksprotokoll_formannskapet_15.6.2021.pdf
Vedlegg4-KP-Lom-ROS

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg4-KP-Lom-ROS.pdf
Vedlegg3-KP-Lom-Konsekvensutgreiing

07.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg3-KP-Lom-Konsekvensutgreiing.pdf

 

Plankart
Tittel Publisert Type
6_Plankart6_Nåvårsætrin_Off1

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6_Plankart6_Nåvårsætrin_Off1.pdf
5_Plankart5_Nordsætrin_Off1

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5_Plankart5_Nordsætrin_Off1.pdf
2_Plankart2_KP_Lom_Søre del av kommunen_Off1

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2_Plankart2_KP_Lom_Søre del av kommunen_Off1.pdf
3_Plankart3_Garmo_Off1

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3_Plankart3_Garmo_Off1.pdf
4_Plankart4_Lia-Graffer_Off1

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4_Plankart4_Lia-Graffer_Off1.pdf
7_Plankart7_Meadalen-Svartlia_Off1

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7_Plankart7_Meadalen-Svartlia_Off1.pdf
10_Plankart10_Juvasshytta__Off1

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10_Plankart10_Juvasshytta__Off1.pdf
9_Plankart9_Røisheim-Raubergstulen_Off1

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9_Plankart9_Røisheim-Raubergstulen_Off1.pdf
8_Plankart8_Leirmo_Galdesand_Off1

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8_Plankart8_Leirmo_Galdesand_Off1.pdf
T1_Temakart1-Faresoner-Lom-Nordre del av kommunen_Off1

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned T1_Temakart1-Faresoner-Lom-Nordre del av kommunen_Off1.pdf
T2_Temakart2-Faresoner-Lom-Søre del av kommunen_Off1

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned T2_Temakart2-Faresoner-Lom-Søre del av kommunen_Off1.pdf
1_Plankart1_KP_Lom_Nordre del av kommunen_Off1

09.07.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1_Plankart1_KP_Lom_Nordre del av kommunen_Off1.pdf

Kontakt

Øyvind Pedersen
Planleggjar
Mobil 473 33 678