Politivedtekter til offentleg høyring med frist 31. mars 2021

Klikk for stort bildeKommunestyret vedtok 15.12.2020 å slutte seg til felles politiråd for Nord-Gudbrandsdal og vedtok nye politivedtekter.

Politivedtektene er nå lagt ut til offentleg høyring, før dei på nytt skal handsamast i kommunestyret 4. mai 2021.

Dei nye politivedtektene finn du her. (PDF, 158 kB)
I tillegg finn du dei utskreve i servicetorget på Midtgard.

Høyringsfristen er sett til 31.03.2021. 
Har du innspel sender du desse inn til post@lom.kommune.no

 

Reglar for sakshandsaminga følgjer av Rundskriv 02/2018 frå Politidirektoratet:

En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven § 37 vil komme til anvendelse. Når kommunestyret har vedtatt forslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendes ut på høring. I forvaltningsloven § 37 fremgår det at:

«offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trengs for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.

Høringsuttalelsene skal i utgangspunktet være skriftlig, jf. forvaltningsloven § 37 femte ledd.