Søknad om barnehageplass 2019

Sklia i Loar barnehage - Klikk for stort bilde

Søknad om plass i barnehagane i Lom kommune frå 20.august 2019 for barnehageåret 2019/2020:

Lovfesta rett til barnehageplass gjeld ved hovudopptaket - innan søknadsfristen (Lov om barnehagar §12a).
Søknadsfrist er 15.februar.

Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det vert søkt om barnehageplass.

Merk at rett til barnehageplass gjeld plass i kommunen, ikkje plass i einskild barnehage.  

  

Dei som har barnehageplass, men ynskjer utvida tilbod (fleire dagar) frå nytt barnehageår, må sende søknad innan fristen.

Felles elektronisk søknadsskjema finn du her

 

Teknisk hjelp kan du få på servicetorget Lom kommune, tlf. 61 21 73 00 og i barnehagane.

Kontakt

Ragnhild Vestad
Leiar barnehagane i Lom
Mobil 404 48 551
Herdis Kvamme Repp
Rådgjevar oppvekst
Mobil 976 67 744