Vedtak om reguleringsendring – Galdhøpiggen klatrepark

Kommunestyret i Lom godkjente i sak 2021/15 reguleringsendring for Galdhøpiggen klatrepark.

Formålet med planendringa er å legge til rette for overnatting i inntil 5 faste dome-telt innafor planområdet. Vedtaket kan påklagast til Lom kommune innan 3 veker frå kunngjeringsdato.

Plandokumenta finn du her.