Barneverntenesta i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan kontaktast døgnet rundt på 908 54 475. 

Dei følger nasjonale krav og retningsliner for å redusere smittespreiing, og reduserar derfor tenestetilbodet til det heilt nødvendige.

  • Alle tilsette har heimekontor og er tilgjengelege på telefon og e-post måndag–fredag fra kl. 08.00 – 15.30.
  • Samtalar, møter, heimebesøk og samvær blir utsett. Der det er mogleg gjennomfører vi oppfølging og møter på Skype/telefon.
  • Alle barn og familiar som har oppfølging av barneverntenesta vil bli fulgt opp av sin kontaktperson.