Endring i covid-19-forskrifta

Pixabay_Piro4D Den nye virusvarianten omrikon har ført til endring i covid-19-forskrifta. Endringa gjeld dersom ein får påvist omrikonvarianten, og trer i kraft straks.

 Endringa innfører reglar om isolasjon, karantene og test ved påvist smitte av virusvarianten omikron:

  • Isolasjonstida blir auka til 7 dagar for alle personar som får stadfesta omrikonvarianten, uavhengig om ein er vaksinert eller ikkje, og uavhengig av om ein utviklar symptom eller ikkje. 
     
  • Pålagt smittekarantene i 10 dagar for husstandsmedlemmar og tilsvarande nære, med krav om PCR-test straks og dag 7 før avslutning av karantene uavhengig av vaksinasjonsstatus. Karantene kan avsluttast ved negativ test dag 7.
  • Plikt til to PCR-testar for øvrige nærkontaktar, ein straks og ein på dag 3-5 etter nærkontakt, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Ein bør halde seg heime til negativt svar på fyrste test.

Les heile forskrifta i lenka under:

Endring i covid-19-forskrifta (PDF, 177 kB)