Gjeldande tilrådingar - oppdatert 5. april 2022

Epidemien i Norge har nådd smittetoppen og er nå klart synkande. 5. april oppheva Regjeringa rådet om å halde seg heime i 4 døgn ved stadfesta smitte.

Gjeldande tilrådingar

 • Hald deg heime om du føler deg sjuk, og unngå kontakt med personar som har risiko for å bli alvorleg sjuke dersom du har nyoppståtte luftvegssymptom. 
   
 • Du treng ikkje å halde deg heime i 4 døgn. 
   
 • Kontakt lege om du har behov for helsehjelp. 
   
 • Du treng ikkje å teste deg med sjølvtest. Om du likevel har fått ein positiv test, gjeld dei same råda om å halde deg heime om du føler deg sjuk. 
   
 • Du treng heller ikkje registrere positive sjølvtestar hjå kommunen. 
   
 • Det er eigne tilrådingar for dei som har auka risiko for å bli alvorleg sjuke med covid-19. Les meir om råd og informasjon til risikogrupper og pårørande (fhi.no).

Sjå meir om kva du gjer ved nyoppståtte luftvegssymptom på fhi.no.

 

Sjølvtestar vil framleis vere tilgjengelege 

I ein overgangsperiode vil det vere tilgjengeleg sjølvtestar for dei som likevel ynskjer å teste seg. Råda ved positiv test er dei same; hald deg heime om du føler deg sjuk. 

Sjølvtestar kan hentast på legekontoret i opningstida.