Helsedirektør Bjørn Guldvog sin pressebrief torsdag 3. februar

Her kan du lese punkt frå Bjørn Guldvog sin pressebrief torsdag 3. februar.

Frå Bjørn Guldvog sin pressebrief torsdag 3. februar:

 • Vi er nå i en situasjon hvor vi må være forberedt på økt smitt og økt sykefravær. Vi ser at dette kan bli særlig krevende på sykehjem og institusjoner.
 • FHIs modeller viser at selv om vi fortsatt må regne med økt smitte de nærmeste ukene, så er det mye som tyder på at vi vil være bedre stilt i løpet av våren.
   
 • Omikron-varianten er mindre farlig, også for eldre som er godt vaksinert. Men, slik det er med mer smitte i samfunnet, vil det være vanskelig å unngå dødsfall på sykehjem.
 • FHI og Helsedirektoratet jobber nå med oppdaterte råd til helsetjenesten, slik at vi kan ivareta de eldre på en best mulig måte.
 • Det innebærer både godt smittevern, samtidig som kommunene må legge til rette for at de eldre, som jo har sine hjem på sykehjemmet, kan motta besøk fra sine nærmeste. Vi vet at mange kommuner jobber god med dette og har funnet gode løsninger.
 • Noen av beboerne og deres pårørende vil ha et stort behov for besøk og samvær, kanskje for å ta farvel med sine kjære. Det må legges til rette for at dette kan skje.
 • Tiltakene for å beskytte beboerne må selvsagt være forholdsmessige og ikke mer inngripende enn nødvendig. Tiltakene må for eksempel ikke føre til unødvendig isolasjon.
 • Vi anbefaler at kommunene tar utgangspunkt i anbefalinger fra Helsedirektoratet om besøk i kommunale helse- og omsorgsboliger og samtidig bruker skjønn, slik at beboerne får best mulig livskvalitet.
   
 • Det som vi bekymrer oss mest for i tiden som kommer, er et høyt sykefravær. Flere kommuner melder dette som en stor bekymring inn til oss.
 • Smittebølgen og rekordhøyt sykefravær får nå konsekvenser over hele landet.
 • Økt smitte i befolkningen vil også ramme de ansatte i perioder og gi høyt sykefravær fra helse- og omsorgstjenesten. Mangel på kvalifisert personell vil kunne bety at enkelte ikke får den pleie og omsorg som de får til vanlig.
   
 • I ukerapporten fra Helsedirektoratet kommer det frem at antall beboere med covid-19 i kommunale institusjoner øker (for eksempel sykehjem). Det er nå 468 beboere som har covid-19 mot 108 for fire uker siden.
 • FHI rapporterer også at det nå er rekordhøyt antall smittede både beboere og ansatte i helsetjenesten. Uke 4 hadde det høyeste antallet varslede utbrudd i helsetjenesten (både sykehus og sykehjem), siden pandemien startet.
   
 • Et stabilt antall kommuner sier de har problemer med å bemanne vakter på sykehjem, legevakt og andre helseinstitusjoner, men det går akkurat rundt med iherdig innsats nå.
 • Samtidig vet vi at smitten fortsatt er økende og at smittetoppen ligger foran oss. Flere kommuner rapporterer at de har vedvarende utfordringer med tilgang til personell og kritisk kompetanse.
   
 • Økt smitte i befolkningen vil også ramme de ansatte i perioder og gi høyt sykefravær fra helse- og omsorgstjenesten. Mangel på kvalifisert personell vil kunne bety at enkelte ikke får den pleie og omsorg som de får til vanlig.
 • Vi jobber fortløpende sammen med FHI for å se på isolasjonstid, og vi har allerede redusert antall i isolasjon til fire dager, forutsatt at man er feberfri. Hvordan dette vil slå ut i kommunene er for tidlig å si, men vi følger med.
   
 • Vårt hovedinntrykk er at det jobbes bra i kommunene, og at mange har planer som omfatter bruk av pensjonister, studenter, frivillig og pårørende for at konsekvensene for inneliggende på sykehjem og i omsorgsboliger skal bli så små som mulige.
 • 49% av alle rapporterende kommuner melder om utfordrende tilgang på personell, mens 51% sier de har god tilgang.
 • Når det gjelder sykehusene ser vi at det er et økende antall innleggelser, men liggetiden er kort. Vi ser heller ingen økning i antall som havner på intensiv eller i respirator