Informasjon frå barneverntenesta

Barneverntenesta i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan kontaktast døgnet rundt på 908 54 475. 

Dei følger nasjonale krav og retningsliner for å redusere smittespreiing, og reduserar derfor tenestetilbodet til det heilt nødvendige.

  • Alle tilsette har heimekontor og er tilgjengelege på telefon og e-post måndag–fredag fra kl. 08.00 – 15.30.
  • Samtalar, møter, heimebesøk og samvær blir utsett. Der det er mogleg gjennomfører vi oppfølging og møter på Skype/telefon.
  • Alle barn og familiar som har oppfølging av barneverntenesta vil bli fulgt opp av sin kontaktperson.

"Vi er inne i en tid med utfordringer ingen av oss har vært med på før. Vi har mistet mange av de trygge rutinene våre. Det gjelder alle barn og de fleste av oss voksne. Vi må være tettere på hverandre, og mer inne. Det vil utfordre oss, men det gir oss også mange muligheter!

Vi mennesker er gode til å omstille oss når det trengs. Spesielt er barn gode til å endre kurs, men du som voksen må fremdeles forklare og vise vei.

Barnehager og skoler er stengt og møtevirksomhet generelt er betydelig redusert. Barn i sårbare situasjoner kan derfor bli gående over tid med mindre oppfølging fra det offentlige enn det de har til vanlig. For barn som opplever vold, overgrep, rus og annen omsorgssvikt kan dagene bli ekstra vanskelige."        

Barneverntenesta ber derfor alle som bur i Sel, Vågå, Lom og Skjåk om å vere ekstra oppmerksame på barn og unge – vi må bry oss litt ekstra! 

Er du bekymra for barn, unge og familiar i Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan du ta kontakt med:

TELEFONLISTE, ANSATTE I BARNEVERNET I SEL OG VÅGÅ

Navn                                               
Kalbakk, Kristin                        41 53 72 87 (barnevernleder)

Mandal, Karina                         91 24 54 33  (fung.nestleder)

Grev, Lene                               95 20 30 62         

Hoff, Nina                                90 47 89 24         

Høystad, Liv                             91 24 54 33

Johnsgård, Hilde Grothe           47 70 11 96         

Lysbakken, Elisabeth Sletten    91 52 37 57 

Resset, Iselin                           47 71 60 32         

Seim, Nora Skaarnæs               48 07 59 24         

Steen, Lene                             91 85 83 77

Sanden, Marit                          91 00 80 72

Aaboen, Sigrid S.                      41 54 27 91

 

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap

Barneverntenesta i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan kontaktast døgnet rundt på 908 54 475.

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap (barnevernvakten) er alltid bemanna med barnevernfagleg kompetanse og har til oppgåve å bistå barn, unge og familiar i akutte situasjonar. Hovudoppgåva er å sikre at barn og ungdom har det trygt.

Klikk for stort bilde Pixabay_Piro4D