Informasjon til næringslivet i Lom kommune

Lom kommune oppmodar til at alle held seg oppdatert på utviklinga via FHI og Helsenorge.no, samt held seg oppdatert på kva for standard som til ein kvar tid gjeld for si bransje.  

Informasjon frå Lom kommune finn du på nettsida til kommunen, på Lom næringsforum på Facebook, samt nyheitsbrev. 

Påmelding nyheitsbrev: Send ein e-post eller ei melding til næringssjef Åshild M. Amundsen.    

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977