Koronaviruset - Lom friviljugsentral stengjer inntil vidare

Koronaviruset – melding frå Lom Friviljugsentral:

Styret i Lom Friviljugsentral har bestemt å stengje sentralen inntil vidare. Dette for å beskytte mot event. Koronasmitte. Dagleg leiar Ella Hoel er tilgjengeleg på mail og telefon: ella.hoel@lom.kommune.no  tlf.:996 938 47.

Vi kjem tilbake til tidspunkt for oppstart av aktivitetane så snart som råd.