Informasjon til næringslivet i Lom kommune

Lom kommune viser til Helsedirektoratet sine tilrådingar
Ovanfor finn dykk lenkjer til nyttige sider med oppdatert informasjon.  
Alle spørsmål frå næringslivet knytt til koronautbrotet skal sendast til næringssjef i Lom kommune, Åshild M. Amundsen.  

No skjer endringane raskt, så bli gjerne medlem av Lom næringsforum på Facebook for næringsrelaterte oppdateringer. 
Viktig informasjon blir også publisert under "Aktuelt" på kommunen si heimeside. 
Du kan også melde deg opp på nyheitsbrevet som blir sendt ut.
Det kan du gjere ved å sende ein melding til næringssjefen, på 975 22 977 eller ashild.amundsen@lom.kommune.no

Følg elles med her: https://www.lom.kommune.no/koronaviruset/

Klikk for stort bilde

Les om ei ny tilskotsordning for arrangement og ei sterk oppmoding frå kommuneoverlegen til alle overnattingsplassane i Lom. 

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977