Oppdaterte køyrereglar frå Fylkesmannen i Innlandet, 20.03.2020

20.03.2020 kom Fylkesmannen i Innlandet med oppdaterte køyrereglar

Desse køyrereglane om er noko strengare enn FHI sine tilrådingar.

Vi må forhalde oss til at det er litt ulik informasjon frå dei ulike statlege aktørane, og det er like utfordrande for oss som for dykk. Det er uansett betre at det blir stramma inn enn at det blir slept opp! Saman får vi til dette, men da må vi ALLE hjelpe kvarandre med å halde motet og trykket oppe og ikkje sleppe opp! 

Er du i risikogruppe (over 65 år eller har underliggande sjukdom)? Få nokon andre til å handle for deg.

Vask hendene dine ofte og nøye, ver ikkje i lag med andre enn dei i di eiga hushaldning, og ta vare på kvarandre!  

Og du - hjelp oss gjerne med å ta den ekstra telefonen til dei som kanskje ikkje er på internett og ser denne oppdateringa. 

Kjøreregler pr. 20.3.20 Fylkesmannen i Innlandet

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt. Hold avstand!
 • Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme
 • Hold deg hjemme ett døgn etter at du er symptomfri
 • Testing avgjøres etter kriterier fra Folkehelseinstituttet www.fhi.no (oppdatert)
 • Ring fastlege/legevakt bare hvis du får alvorlige symptomer
 • Alle MÅ overholde karantenereglene!
 • Ikke reis på hytta – hold deg hjemme
 • Ikke hamstre – det er verken varemangel eller mangel på legemidler i Norge
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper
 • Bruk hjemmekontor, digitale møter etc. så mye som overhodet mulig (oppdatert)
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig
 • Unngå utenlandsreiser og unødvendige flyreiser innenlands
 • Forsamlinger med mer enn ti personer må unngås (ny)
 • Avlys sosiale sammenkomster (russearrangement, bursdager, kaffebesøk, familietreff) (oppdatert)
   
 • Alle i husstanden oppfordres til å holde seg hjemme (ny)
 • Handle i nærbutikken, og slik at kun en person handler pr. husstand, færrest mulig ganger i uka. (ny)
 • Unngå å gå i butikken om du har symptomer på luftveisinfeksjon (ny)
 • Eldre og sårbare grupper anbefales å holde seg hjemme (ny)
 • Be naboen om hjelp og hjelp naboen – men vær obs på smitte! (ny)
 • Respekter stenging av og forbud mot ulike arrangement og tilbud
 • Alle helseinstitusjoner skal innføre adgangskontroll og alminnelig besøksstans
 • Alle landets barnehager, skoler og universiteter/høyskoler holdes midlertidig stengt. (oppdatert)
 • Kommunene må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, og barn med særlige omsorgsbehov. (oppdatert)

Vurder om henvendelser til kommunen kan vente til etter krisen.

Klikk for stort bilde Pixabay_Piro4D