Pårørandelinja - ein hjelpetelefon for pårørande i alle aldre

Pårørandelinja er tilgjengeleg på chat, telefon og e-post. Deira tilsette har helse- og sosialfagleg utdanning og teieplikt. Dei sit klar til å hjelpe både barn og unge som tek kontakt. 

Klikk for stort bilde


 
Telefon: 90 90 48 48


Dei held ope alle kvardagar mellom 09:00 og 15:00. 
Dei utvider opningstida si dersom det blir behov framover. 

Chatten er tilgjengeleg på deira nettsider: 
Pårørendesenteret.no
UngePårørende.no 
Pårørendeprogrammet.no 

Utaom opningstider kan du sende ein e-post til parorende@parorendesenteret.no