Risikogrupper

Risikogrupper

Dei fleste som blir smitta vil truleg få milde luftvegssymptom som vil gå over av seg sjølv, medan nokre vil få alvorlegare sjukdom med mellom anna lungebetennelse og pustebesvær.

Dei som er i risikogruppe er følgande: 

  • Eldre personar (>65 år)
  • Personar med underliggande kronisk sjukdom som hjarte-karsjukdom, diabetes, kronisk lungesjukdom, kreft og høgt blodtrykk. 

Sjå Helsenorge.no for meir informasjon.