Status 19. april 2021 - legetenesta må fokusere på arbeid knytt til smitteutbrotet

Grunna arbeidet med smitteutbrotet må legetenesta denne veka dreie drifta. Dette fører til at det berre er tilbod om øyeblikkeleg hjelp og naudsynte timar som ikkje kan utsettast.

Kommunen har fått stadfesta nye smittetilfelle, og status kl 16:30 i dag er som følgande: 
Stadfesta smitta: 5
Smittekarantene: 17 

Det er kjent smitteveg på alle smittetilfella, og dei er knytt opp mot utbrotet regionen. 

Grunna arbeidet med smitteutbrotet må legetenesta denne veka dreie drifta. Dette fører til at det berre er tilbod om øyeblikkeleg hjelp og naudsynte timar som ikkje kan utsettast.