Status 26.04.2021 - legekontoret attende i normal drift

Legekontoret er attende i normal drift att frå i dag. 

Status smittesituasjon: 
I løpet av dei siste dagane har tre personar vorte avisolert i Lom. Det er nå 2 stadfesta smitta og 5 som er i karantene. 

Som nemnt fredag 23. april har Lom lagt seg på dei nasjonale føringane. Det er likevel viktig at du testar deg så fort som råd ved symptom. 

Koronatelefonen (481 59 772) er ope på kvardagar 09:00-15:00. Ring før kl 10:00 for å få testa deg same dag.