Status i Lom kommune

Klikk for stort bilde Pixabay_Piro4D Status for Lom blir oppdatert ved eventuell endring på antal positive eller i karantene.

NB: Tala vi publiserer her på kommunen si nettside kan vike frå statusen som VG viser i si oversikt. 

Bakgrunnen for dette er at VG hentar tala sine frå MSIS (det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sjukdommar) som baserar seg på folkeregistrert adresse. I nokre tilfelle kan den smitta opphalde seg, og få behandling, i ei anna kommune enn der vedkommande er folkeregistrert. Det kan til dømes gjelde studentar. Heimkommunen vil ikkje nødvendigvis vite om desse tilfella, sjølv om det er registrert på heimkommunen i MSIS.
 

Status blir oppdatert ved eventuell endring. 

16.11.2020

0 positive

12.10.2020

Kl 14:09 
0 positive
0 i karantene

28.09.2020

Kl 09:06
Det har sidan 6. april vore 0 positive og 0 i karantene.

17.08.2020

Kl 14:22
Det har sidan 6. april vore 0 positive og 0 i karantene.

25.05.2020

Kl 14:21
Det har sidan 6. april vore 0 positive og 0 i karantene.

04.05.2020

Kl 10:00
0 positive
Ingen i karantene
 

27.04.2020

Kl 10:00
0 positive
Ingen i karantene
 

19.04.2020

Kl 21:00
0 positive
Ingen i karantene

 

12.04.2020

Kl 21:35
0 positive 
Ingen i karantene

 

08.04.2020

Kl 16:07
0 positive 
Ingen i karantene

Neste oppdatering i påska kjem dersom det blir endring.

 

07.04.2020

Kl 16:40
0 positive 
Ingen i karantene

Kompskjermar er på veg i posten, og rett over påske vil det bli mogleg å få sjå og snakke med sine på helseheimen. 

 

06.04.2020

Kl 17:09
0 positive (2 friskmelde siste døgn)
Ingen i karantene

 

05.04.2020

Kl 15:29
2 positive
2 i karantene

 

04.04.2020

Kl 19:08
2 positive
2 i karantene

 

03.04.2020

Kl 18:15
2 positive
3 i karantene

 

01.04.2020

Kl 16:57
2 positive
5 i karantene

Kommunen oppmodar alle innbyggjarar i Lom om å ikkje ta imot besøk av vener og familie denne påska. Dette kan bidra til å redde liv. 

Påskeberedskapen er svekka samanlikna med normalen. Reiser du til fjells, så ver ekstra forsiktig. Om ein redningsaksjon må settast i gang, går dette utover ein allereie pressa beredskap og du utsett andre for smittefare. 

 

31.03.2020

Kl 17:00 
2 positive 
9 i karantene

Beredskapstelefonen i Lom har ny opningstid: kvardagar kl 09:00-15:00.

Status 30.03.2020

Kl 16:45
2 positive 
12 i karantene

Karantene
Det er ikkje lenger grunnlag for at studentar skal i karantene, derfor er denne nå oppheva.
 

Status 29.03.2020

Kl 17:38
2 positive
15 i karantene
1 friskmeldt

 

Status 28.03.2020

Kl 19:00
2 positive 
16 i karantene
1 friskmeldt

Ei lita oppklaring for dykk som og følgjer med på til dømes VG si oversikt over koronasmitta. VG si oversikt tek for seg totalen, medan vi i statusen her skriv kor mange som er smitta per dags dato. Nå er det altså 2 positive og 1 friskmeldt, på VG si oversikt blir dette til 3 smitta.  

Status 27.03.2020

Kl 18:38
2 positive
17 i karantene
1 friskmeldt

Politiet har ei nettside der dei oppsummerer ofte stilte spørsmål. Oppmodar folk til å glytte der, dersom ein til dømes lurar på noko kring å besøkje hytta si eller reise over landegrenser. 

Treng du tannlege, så finn du ei oversikt på dei du kan ringe på nettsida til Lom kommune. Desse vil vurdere om du bør inn til behandling med ein gong, eller om det kanskje kan vente. 

Kl 16:51
PPT Nord-Gudbrandsdalen har i samråd med kommunane etablert ein ny nettstad: www.unginorddalen.no og Facebookside for unge. Her vil det frå måndag 30. mars vere anonym chatmoglegheit. Kontakttelefonen deira 480 77 880 er og tilgjengeleg for foreldre og føresette som ynskjer kommunikasjon om sin nye situasjon med barn og unge heime, og mange permittert og med heimekontor.


Beredskapstelefonen får nye opningstider f.o.m. måndag 30.mars: 
Kvardagar 09:00-15:00. Sidan det ikkje er så stor pågang lenger, så vil den ikkje vere tilgjengeleg på helg. Blir det behov att, vil det sjølvsagt endrast att. 

Barneverntenesta treng besøksheim.

Status 26.03.2020

Kl 16:35
2 positive 
22 i karantene

Psykisk helse har nå oppdatert informasjon og gode råd. Sjølv om vi ikkje har psykiske plager til vanleg, så tærer dette på. Når den vanlege kvardagen brått blir endra, så kan stress, sakn, uro og vanskelege tankar kome meir fram. Dette er normalt slik situasjonen rundt oss er, men det hjelp å snakke om det. Les meir her. 

 

Status 24.03.2020

kl 16:53
1 positiv 
23 i karantene

Ella på friviljugsentralen er i full gang med å organisere friviljuge. Ho ser behov for fleire som kan vere ringeven. Er dette noko for deg? Eller er det noko anna du ynskjer å bidra med? Da registrerer du deg her. 

Status 23.03.2020

kl 17:22
1 positiv
27 i karantene

Status 22.03.2020

Kl 20:15
1 positiv
28 i karantene

Status 21.03.2020

Kl 19:05 
1 har testa positivt på koronaviruset 
56 i karantene

Status 20.03.2020

Smitte/karantene
Fortsatt ingen påvist smitte i Lom enda. 
Ca 40 i karantene

Meld deg som friviljug
Vi treng mange friviljuge mellom anna til å køyre daglegvarer heim til folk. Ynskjer du å vere med å bidra? Send inn registreringsskjema 

Informasjon frå barnevernet - bry deg litt ekstra i desse dagar!
Ring døgnvakt 908 54 475 om du ser noko som ikkje er som det burde vere.

Oppdaterte køyrereglar frå Fylkesmannen
Fylkesmannen i Innlandet har kome med oppdaterte køyrereglar. (PDF, 94 kB)

 

Status 19.03.2020

Kl 17:08
Smitte/karantene

Fortsatt ingen påvist smitte i Lom enda. 
Ca 40 i karantene

Ynskjer du å hjelpe til i helsetenesta?
Meld deg som friviljug.

Legesenteret
Dei som kjem innom legekontoret framover vil sjå nokre nye fjes - felles for dei alle er at dei er positive og glade, og gjer ein viktig jobb for oss alle saman. Så vis litt omtanke, og ver litt tålmodig dersom det blir litt ventetid. 

Helsestasjon
Grunna situasjonen med korona, må helsestasjonen avlyse eller utsette ein del konsultasjonar. Konsultasjon med nyfødt og barn som treng vaksine vil bli prioritert. Dei som allereie har fått time, vil få SMS eller telefon dersom konsultasjonen blir avlyst.

Dersom barn, ungdom eller føresett treng samtale med helsesjukepleiar, kan du ta kontakt på telefon. Vi kan legge til rette for samtale over telefon eller på helsestasjonen.

Treng du vaksine kan du ringe for avtale.

Dei som har behov for kontakt med helsestasjonen, ring i staden for å koma innom: Telefon 97667746 Stine, eller 97667747 Liv Marie.

Helsestasjon for ungdom
Ta kontakt med helsesjukepleiar på telefon for avtale.
Telefon helsesjukepleiar 97667746 eller 97667747.

Kl 14:14:
Kommuneoverlegen tilrår at alle overnattingsplassar i kommunen forsøker å redusere drifta si, særleg med tanke på fritidsovernattingar. Dette gjeld i fyrste omgang fram til 13.04.20. Det er viktig at overnattingsplassane legg til rette for gode hygieniske forhold og at eventuelle gjestar i karantene får moglegheit til å overhalde sine islolasjonsbestemmingar. Denne tilrådinga blir gjeve for å unngå overbelasting av akuttberedskapen, samt for å redusere fare for smittespreiing.

Mvh
Gro Nørstebø Moshagen
Smittevernlege i Lom kommune

 

Status 18.03.2020, kl 15:46

Legesenteret
Med hjelp av mange positive friviljuge, er legesenteret godt rusta for både nåtid og framtid med tanke på Covid-19. 

Det er eige venterom for dei som skal testast for viruset, og det er eigne legar/sjukepleiarar som er sett til arbeidet. Dette betyr at dei som handterer pasientar med mistanke om smitte IKKJE er i kontakt med andre pasientar. 

Dei som skal til vanleg legetime nyttar det vanlege venterommet. ALLE som treng det, får time sjå lege - ikkje ver redd for å ta kontakt ved behov. Ein må berre, desse fyrste dagane, vente seg noko lenger ventetid i resepsjon og lab, sidan dei driv med opplæring av friviljuge. Dr. Christen Halle og turnuslege er parat for deg som treng det. Inntil vidare er og Merete Byre-Haakensen tilgjengeleg for sine pasientar, men som vi alle veit - situasjonen kan brått endre seg. 

Hugs at det og er mogleg å få konsultasjon via telefon, dersom du ikkje ynskjer å dra innom legekontoret.

Jordmor 
Jordmor Ellen Olasveen er tilgjengeleg på telefon for dei som har spørsmål om svangerskap: 900 24 427, 08:00-20:00. Sjå og informasjon til gravide og fødande.

Skulehelsetenesta
Helsesjukepleiar er tilgjengeleg for elevar tilknytta barne- og ungdomsskulen. Tykkjer du noko er vanskeleg, så ikkje nøl med å ta kontakt med dei! 

Elev eller føresett kan ta kontakt på telefon, så gjer vi avtale vidare. Vi kan legge til rette for samtale over telefon eller på helsestasjonen.

Telefon:
97667746 - Stine Brenna (Loar skule)
97667747 - Liv Marie Øyjordet (Lom ungdomsskule).

Smitte/karantene

  • Ingen påvist smitte i Lom enda. 
  • 40-50 i karantene

Status 17.03.2020, kl 13:34

  • Studentar som kjem til Lom har 14 dagar karantene. 
  • Ingen påvist smitte i Lom enda.
  • Vi har ein del i karantene.