Viktige bodskap i informasjon til reisande

Viktige bodskap i informasjon til reisande:

Stopp smitten

• Hald minst 1 meter avstand

• Vask hendene ofte og grundig

• Hald deg isolert dersdom du er sjuk

 

Test deg om du er sjuk

• Dersom du får du symptom som feber, hoste, blir tungpusta, tap av smak- eller luktesans, sår

hals, eller sjukdomsfølels skal du ringe legevakt på 116 117 for testing. Undersøking og testing

for Covid-19 er gratis for alle.

 

Karantene

• Mange må i karantene når dei reiser inn i Norge. Gjeld dette deg? Oversikt finner du

helsenorge.no/koronavirus 

In english: https://helsenorge.no/coronavirus