Barneverntenesta har behov for fritidskontakt/støttekontakt

Barneverntenesta har behov for fritidskontakt for ein gut i småskulealder.

Det er viktig at fritidskontakta har erfaring med ungar, og at ein er viljug til å ta på seg dette oppdraget over tid for å skape stabilitet og forutsigbarheit. Omfanget er tenkt 3 timar i veka på ettermiddagstid. 

Om du er interessert eller har spørsmål, så ta kontakt med:
Oda Halvorsen på telefon 918 58 377 eller Kristin Kalbakk på telefon 415 37 287.