Kvalitetsstandardar

Kontakt

Oda Evy Øyen
Pleie- og omsorgssjef
Mobil 941 53 793
Elin Jeanette Ulen
Leiar omsorgsteneste - i permisjon
Mobil 404 37 941