Eggjalia arbeidssenter

Eggjalia arbeidssenter utfører oppdrag for offentlege og private verksemder og legg til rette for at arbeidet kan utførast av personar med alle typer funksjonshemmingar. Vi driv med produksjon og pakking/embalering. Vi legg stor vekt på trivsel, sosialt samvær og eigenutvikling. Alle er velkomne til å besøkje oss og sjå på produkta våre.

Eksempel på produkt frå oss

Kort og bordkort til alle slags høve. Treprodukt som dukkevogner/senger, krakkar, hyller, trådsnellehaldar og blomsterbord. Vevde filleryer og løparar. Forkle til barn og vaksne, gryteklutar, ammeputer og sengesett til baby. Gardinsaum. Vi kan tilby sal av billig ved til eldre og uføre. Vi køyrer også ut ved til kvar enkelt for ein rimeleg penge.

Nye oppdrag

Vi treng varierte arbeidsoppgåver og er glad for både små og større oppdrag. Ta kontakt om du har eit oppdrag vi kan hjelpe deg med.

Kontakt

Ann-Mette Fjeld Hoft
Leiar miljøarbeidartenesta
Mobil 474 53 241
Anne-Lise Marstein
Eggjalia arbeidssenter
Mobil 948 38 925

Adresse

Gamelvegen 1

2686 Lom