Lom kyrkjelege råd

Desse vart vald inn som representantar for Lom kyrkjelege råd perioden 2015-2019:

Faste medlemar:  

Bøverdalen sokn:                                Garmo sokn:                             Lom sokn

Asbjørn Hansen                                     Torstein K. Garmo                      Per Morten Mork

Randi Glimsdal Bakke                            Steinar Hov                                Eldri Bjørnstad Kolden

                                                                                                                   Marit Sletten

Varamedlemar:  

Bøverdalen sokn:                                Garmo sokn:                             Lom sokn

Steinar Aabø                                        Helge Husom                             Mariann Helstad

Mina Rigmor Marstein                           Ole Rune Skansen                     Bente Kristin Sulheim Ovesen

Anne Regina Galde                               Sigrun Garmo                             Aud Kvamme

Steinar Hov er leiar, og Asbjørn Hansen er nestleiar.

Kontakt

Borghild Skarelven
Kyrkjeverje
Mobil 481 65 527
Einar Gelius
Sokneprest
Mobil 906 55 838