Gravferd

Målgruppe for tenesta

Ved behov.

Pris

Gratis for dei som bur i Lom

Lovgrunnlag

Gravferdslova

Kontakt

Borghild Skarelven
Kyrkjeverje
Mobil 481 65 527