Konfirmasjon

Målgruppe for tenesta

Dei som ynskjer å konfirmere seg i kyrkja

Slik får du tenesta

Melde seg opp til konfirmasjon

Søknadsfrist

Litt endring for kvart år

Skjema og dokument

Innmeldingsskjema og program

Pris

Eigenandel maks. 1800,-.

Vi reiser på konfirmanttur til Trondheim på hausten, og deltek på konfirmantweekend i Håkons hall på Lillehammer på etterjulsvinteren.

 

Lovgrunnlag

Kirkeloven §36

Kontakt

Guri Husom
Kyrkjelydssekretær
Mobil 481 65 528
Borghild Skarelven
Kyrkjeverje
Mobil 481 65 527