Viktig melding

KOKING AV DRIKKEVATN:

Det er påvist ureint drikkevatn ved Leirmo vassverk. Lom kommune oppmodar alle som får vatnet sitt frå der om å koka drikkevatnet sitt. Ny melding kjem når alt er i orden att. Folkehelseinstituttet om koking av vatn

Kart, oppmåling, tomter

Fann du det du leitte etter?