Vedteken kommunal planstrategi for Lom kommune 2016-2019

Kommunestyret i Lom vedtok 27. oktober 2016, Lom kommune sin kommunale planstrategi 2016-2019.  

Planstrategien gjer greie for viktige utviklingstrekk og utfordringar, og prioriterer kva for av kommunens planar som skal reviderast i inneverande kommunestyreperiode.

Kontakt

Sander Sælthun
Plan- og miljøvernrådgjevar
Mobil 474 63 218