Liste over eigedomsskattetakstar og utlikna eigedomsskatt for skatteåret 2018 er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunen sitt servicetorg, Midtgard. Lista ligg og på heimesida til kommunen. Eigedomsskattelista vil liggje ute til offentleg ettersyn i 3 veker frå 28.02.2018. Eigedomar det er gjort taksering på i 2018, har klagerett. Klage må sendast skriftleg, innan 2. mai 2018.

Informasjon om ny takst er sendt dei dette gjeld. 

Liste over eigedomsskattetakstar og utlikna eigedomsskatt for skatteåret 2017 er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunen sitt servicetorg, Midtgard. Lista ligg og på heimesida til kommunen. Eigedomsskattelista vil liggje ute til offentleg ettersyn i 3 veker frå 28.02.2016. Eigedomar det er gjort taksering på i 2017, har klagerett. Klage må sendast skriftleg, innan 2. mai 2017.

Informasjon om ny takst vil bli sendt dei dette gjeld.