Eigedomskattelister for 2017

Liste over eigedomsskattetakstar og utlikna eigedomsskatt for skatteåret 2017 er lagt ut til offentleg ettersyn på kommunen sitt servicetorg, Midtgard. Lista ligg og på heimesida til kommunen. Eigedomsskattelista vil liggje ute til offentleg ettersyn i 3 veker frå 28.02.2016. Eigedomar det er gjort taksering på i 2017, har klagerett. Klage må sendast skriftleg, innan 2. mai 2017.

Informasjon om ny takst vil bli sendt dei dette gjeld. 

Eigedomsskattelister(klikk på den lista du vil sjå for å lasta ned .pdf-dokument):

Kontakt

Egil Haug
Leiar støttefunksjonen
Mobil 489 90 700