BEREDSKAPSØVING 23.09.2022

Ras på riksveg 15 i Vikedalane og steinsprang ved Leirmo i Bøverdalen. 

Status 11:00 

Pressekonferanse kl. 11:15. 

Status 10:55

Politiet stadfestar at ein bil vart teke i raset over Riksveg 15 i Vikedalane. Det er to omkomne med utanlandsk opprinnelse. Dei pårørande er varsla. 

Status 10:19 

Det har gått eit nytt steinsprang ved Leirmo i Bøverdalen. 
Det er fare for at det kan kome meir, derfor blir 10 husstandar evakuert. Buss er på veg. Dei som skal evakuerast blir varsla. 

Status 10:00

Evakueringssenter på Fossberg er oppretta og psykososialt kriseteam er på plass. 
Telefonnummer pårørande-/evakueringssenter: 932 67 722

Status kl. 09:30

Det har gått eit ras på riksveg 15 i Vikedalane.
Vegen er stengt. Naudetatane er til stades på plassen.

Sentralbordet til kommunen er ope (61 21 73 00). Kommunen har sett krisestab.