For næringsaktørar med sesongtilsette

Er du næringsaktør i Lom kommune og treng bustad for sesongtilsette? Da kan du nytte deg av søknadsskjemaet under. 

Søknadsskjemaet må fyllast ut av arbeidsgjevar. 

Set deg inn i Retningslinjer for tildeling av kommunal bustad før du sender inn søknadsskjema.

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje