Kommunal bustad for vanskelegstilte på bustadmarknaden

Dersom du sjølv eller ved anna hjelp ikkje er i stand til å skaffe deg bustad, kan du nytte skjemaet det er lenka til under. Helsemessige, økonomiske og sosiale tilhøve blir vektlagt.

Søknadsskjema for leige av kommunal bustad for vanskelegstilte (PDF, 101 kB).

Hugs å sette deg inn i Retningslinjer for tildeling av kommunal bustad (DOCX, 57 kB) før du sender søknadsskjemaet. 

Vi er i prosess med å innarbeide ein ny digital søknadsportal for kommunale bustadar. Fram til denne er på plass kan du nytte søknadsskjema over.

PS: Nytt deg av skjema for ordinær utleige dersom du har behov for ein midlertidig stad å bu, og ynskjer å søke om kommunal bustad. Vi minner om at vanskelegstilte på bustadmarknaden har fortrinnsrett.

Kontakt

Trude Slettom
Økonomikonsulent
Mobil 481 65 536

Ansvar for fakturering, purring og inngåande faktura. Kommunale bustadar.