Eigarskapsmelding

Eigarskapsmeldinga for Lom kommune syner kva selskap og samarbeid kommunen er involvert i, kva føremål og strategi kommunen har og kva politisk og juridisk styringsgrunnlag det er for dei ulike samarbeidsformene.