Tilsettportal Lom kommune

  

AS Midtgard  v/Odd Arne Kroken melder om at det blir sett i gang med vedlikehaldsarbeid på parkeringsplassen på Midtgard  frå og med måndag 28.10.

Plassen blir da totalt stengt frå og med 28. oktober og ca. 2 veker framover.

Tilsette i Lom kommune kan parkere på "Klokkargardtomta" eller på Gamle Loar ved biblioteket.

Fast stilling som offentleg godkjend sjukepleiar/vikarstilling frå snarast

På initiativ frå Coop Ottadalen, Lom kommune, Fossberg og Murgarden så oppmodar eg alle tilsette i sentrumsnære bedrifter i Lom til å parkere utanfor sentrumskjerna i sommar. La oss alle saman bidra til at gjestane våre kan få ei enda betre oppleving og at næringslivet vårt får auka omsetting.
Nå som skulen er stengt kan alle vi som er tilsette i bedrifter i Lom sentrum parkere på Loar eller ved Utgard.    Mange er flinke på dette, medan andre kan bli betre.

Fint om du vidareformidlar til dine kollegaer/tilsette.

Helsing frå vikarierande næringssjef Rønnaug Nyrnes

 

winTid skal ha ei lita oppgradering torsdag 27. juni i tidsrommet mellom kl. 11:00 - 13:00. Nedetid på 5-10 minutter i perioden oppgraderingsløpet kjøres kan oppleves

Alle tilsette er Lom kommune sine ambassadørar, og den einskilde har eit ansvar for å sjå til at kommunen sin tillit og og omdømme blir teke vare på. 

Som arbeidsgjevar ser Lom kommune det som positivt at tilsette som er aktive på SoMe og er gode representantar for kommunen.

Selskapet bak WinTid har denne meldinga til oss:

Melding frå WinTid:

Vi har for tiden problemer etter oppgradering med innlogging og rapporter. Vi arbeider med saken og forventer å ha en løsning klar i løpet av dagen.

Oppgraderingen vil skje på torsdag 28. februar i tidsrommet mellom kl. 11:00 til 13:00. 

I perioden kan systemet vere nede og ikkje mogleg å bruke.

Det vil vere ei oppgradering på WinTid torsdag 31.januar mellom 16.15-19.15. 

Det kan medføre noko nedetid i systemet i denne perioda.

LEIARSTILLING INNAN BRANNVESENET

Lom og Skjåk brannvesen er eit interkommunalt samarbeidsselskap eigd av kommunane Lom og Skjåk. Brannvesenet er organisert med førebyggande og beredskapsavdeling.

Det er gjort endringar i leiarstrukturen i Lom kommune:

Overføring av feriedagar frå 2018 til 2019 må gjerast manuelt og vil bli gjort så snart som mogleg.

Nedanfor finn du møteplan for formannskap og kommunestyre med frister til saksbehandlarar:

Støttefunksjonen vil gå inn i ei hektisk periode med årsoppgjør, der dei fleste hjå oss er involvert på ein eller annan måte.  For å unngå å bygge opp for mykje meirtid, tek vi fri i romjula.  

Er det noko som må ordnast for disse dagane, ber vi om at dette blir gjort før jul.

WinTid skal oppgraderast torsdag 13. desember i tidsrommet 16.15 - 19.15

Det vil vere ei oppgradering i WInTid onsdag 26. september 2018 mellom kl 11:30 og 13:30

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537
Support Kvalitetsportalen
Telefon 24 13 28 28
Mobil 400 00 937