Tilsettportal Lom kommune

Oppgraderingen vil skje på torsdag 28. februar i tidsrommet mellom kl. 11:00 til 13:00. 

I perioden kan systemet vere nede og ikkje mogleg å bruke.

Det vil vere ei oppgradering på WinTid torsdag 31.januar mellom 16.15-19.15. 

Det kan medføre noko nedetid i systemet i denne perioda.

LEIARSTILLING INNAN BRANNVESENET

Lom og Skjåk brannvesen er eit interkommunalt samarbeidsselskap eigd av kommunane Lom og Skjåk. Brannvesenet er organisert med førebyggande og beredskapsavdeling.

Det er gjort endringar i leiarstrukturen i Lom kommune:

Overføring av feriedagar frå 2018 til 2019 må gjerast manuelt og vil bli gjort så snart som mogleg.

Nedanfor finn du møteplan for formannskap og kommunestyre med frister til saksbehandlarar:

Støttefunksjonen vil gå inn i ei hektisk periode med årsoppgjør, der dei fleste hjå oss er involvert på ein eller annan måte.  For å unngå å bygge opp for mykje meirtid, tek vi fri i romjula.  

Er det noko som må ordnast for disse dagane, ber vi om at dette blir gjort før jul.

WinTid skal oppgraderast torsdag 13. desember i tidsrommet 16.15 - 19.15

Det vil vere ei oppgradering i WInTid onsdag 26. september 2018 mellom kl 11:30 og 13:30

Eksempel på svindelforsøk


Ferietid er høgtid for svindlarar og søppelpost

Ved sjukemelding vil løn bli stoppa om sjukemelding, del D (søknad om sjukepengar) ikkje er sendt inn til NAV

Vi forsøker å avspasere meirtid og fleksitid, etter ei hektisk periode med overgang til nytt år og årsoppgjør og årsmelding.

I tida 16.15 - 18.00 torsdag 15. februar vild det bli gjort ei oppgradering av tidregistreringssystemet WinTid. 

Illustrasjonsfoto for efakturakampanje

Svaret er enkelt!

Vel eFaktura og/eller Avtalegiro på til dømes kommunale avgifter, SFO og barnehage og få full kontroll over rekningane dine

Dersom du blir sjukemeldt skal sjukemeldinga no leverast elektronisk. I tillegg skal du sende inn «søknad om sykepenger». Dette må du gjere sjølv om du får løna di frå Lom kommune og du vil få varsel anten på sms eller spost frå NAV om det.

På grunn av oppgradering av elektrisk anlegg i andre etasje på Midtgard kan det dukka opp feil på brannvarslingsanlegget dei neste dagane.

Det vil bli planlagt nedetid på KF Kvalitetsstyring og tilhøyrande modular tysdag 9. januar fra klokka 16.00 og utover kvelden, melder Kommuneforlaget.

Det er lagt ut retningsliner for tilsette på tenestereise i Lom kommune i kvalitetsportalen.

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537
Support Kvalitetsportalen
Telefon 24 13 28 28
Mobil 400 00 937