Ferieplan for støttefunksjonen

Klikk for stort bilde

Inngåande fakturaer: Blir teke i vare som vanleg, kvar veke.

Utgåande fakturaer: I Trude Slettom sitt fråvær, blir spørsmål teke i vare av Kari Mette Øverli.

Lønsspørsmål: Spørsmål om løn blir ikkje svara på i veke 30. Løn for juli blir utbetalt den 10., og ev. spørsmål kan svarast på den dagen. Det er Anniken Stee og Ingunn Hanne Eide kan svare på spørsmål om løn.

Purring og innfordring: Det er primært Britt Helen Skoglund som  kan svare på spørsmål om saker som er under innfordring. Spesielle, naudsynte spørsmål kan svarast på av Egil Haug.

Personal: Berre spesielle behov blir dekt i ferietida. Åste Einbu Gudbrandsen er tilgjengeleg i veke 30.I vekene 31 – 32 – 33 må dykk ta kontakt med Egil Haug.

HMS/Internktr./Person- Åste Einbu Gudbrandsen i veke 30, Egil Haug i vekene 31 – 32 – 33.

IKT: Her må ein nytte supporttelefon 800 33 210 og supportsystemet:  Klikk på «Spørrebobla» og du kjem direkte inn for å kunne melde sak til Support. Ved behov for bistand på arbeidsplassen så må dette meldast til Gaute Husom på tlf.: 970 57 216.

Klikk for stort bilde

 

 

Leiar Støttefunksjonen: Åste er Egil sin stedfortreder som leiar Støttefunksjonen i veke 30.  I vekene 31 – 33 må ev. behov meldast Egil. Tlf. Åste: 952 31 457. Tlf.: Egil 489 90 700.

Vi ynskjer alle i Lom kommune ein fortsatt fin sumar og ein god ferie!

Helsing oss i Støttefunksjonen.

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537