Intern utlysing i Lom og Skjåk kommunar

Leiarstilling innan brannvesenet 

Lom og Skjåk brannvesen er eit interkommunalt samarbeidsselskap eigd av kommunane Lom og Skjåk. Brannvesenet er organisert med førebyggande og beredskapsavdeling. 

I Lom og Skjåk brannvesen er det ledig delstilling i 30 %, leiar førebyggande/ varabrannsjef. Stillinga er ledig frå 01.01.2021. Brannvesenet ynskjer å tilsette ein engasjert leiar. LSB har to brannstasjonar.

Utfyllande annonsetekst og elektronisk søknadsskjema: https://www.skjaak.kommune.no/om-skjak-kommune/for-tilsette/interne-stillingsutlysingar/

Søknadsfrist: 27.09.20.