INTERN UTLYSING Ledige stillingar i pleie- og omsorg

Fast stilling som offentleg godkjend sjukepleiar/vikarstilling frå snarast

80 % sjukepleiarstilling for tida i Heimebasert omsorg 

Arbeidstid etter gjeldande turnus dag/kveld/natt, 3.kvar helg

 

Vi ynskjer:

  • offentleg godkjend sjukepleiar
  • relevant vidareutdanning og/eller erfaring

person som er interessert i fag og fagutvikling, har gode samarbeidsevner, er fleksibel

  • personleg eigna for stillinga
  • person som kan ta relevant vidareutdanning jf. kompetanseplanen

Vi tilbyr:

ein spennande og triveleg arbeidsplass med stort fag- og brukarfokus, høve til fagleg oppdatering, kurs og tilrettelegging ved vidareutdanning. Vi har fagmøtetid avsett i turnus, 2 timar/6.veke. Vi nyttar Profil som dokumentasjonssystem

Det er krav om gode kunnskapar i norsk; skriftleg og munnleg

Ved mogleg internt opprykk, kan ein anna stillingsprosent bli ledig. 

Kommunale tilsetjingsvilkår

Krav om politiattest

 

Søknad skal sendast til rådgjevar Åste Einbu Gudbrandsen, e-post: aeg@lom.kommune.no

 

Namn på søkjarar vil bli gjort offentleg.

Søknadsfrist: 26.08.19

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537