KS Agenda tilbyr kurs digitalt

KS Agenda tilbyr i haust alle kursa sine digitalt, slik at du enkelt kan få fylt på «verktykassa» di med ny kompetanse.

Sjølv om du begrensar reiseverksemda di og at det ligg begrensninger i korleis ein kan samlast, så ynskjer KS at moglegheita di for å delta på kurs ikkje skal begrensast. Men heller gje deg enda større moglegheiter for å delta. 

Du finn meir informasjon om kursa KS Agenda har på deira nettside.