Kvalitetsportalen - feil ved innlogging

Oppdatering 20.07.2020: Kvalitetsportalen er oppe og går att, men det er nokre lenker som ikkje fungerer. Det blir jobba med saka, men inntil vidare finn dykk dei her:
Delegeringsreglementet    
Personalhandboka    

Lenke til avviksbehandling har vi ikkje enda. 

19.06.2020: Det er problem med innlogging i Kvalitetsportalen. Saka er under behandling.