Møteplan for 2. halvår 2020

Møteplan for 2. halvår 2020 med fristar for ferdigstilling frå sakshandsamar og utsending.

Møteplan 2. halvår 2020, formannskap
FORMANNSKAP Frist ferdigstilling frå sakshandsamar Utsending
Tysdag 01. september Torsdag 20. august Tysdag 25. august
Tysdag 22. september Torsdag 10. september Tysdag 15. september
Tysdag 06. oktober Torsdag 24. september Tysdag 29. september
Tysdag 27. oktober Torsdag 15. oktober Tysdag 20. oktober
Tysdag 10. november Torsdag 29. oktober Tysdag 03. november
Tysdag 24. november Torsdag 12. november Tysdag 17. november
Tysdag 08. desember Torsdag 26. november Tysdag 01. desember
Møteplan 2. halvår 2020, kommunestyre
KOMMUNESTYRE Frist ferdigstilling frå sakshandsamar Utsending
Tysdag 08. september Torsdag 27. august Tysdag 01. desember
Tysdag 20. oktober Torsdag 08. oktober Tysdag 13. oktober
Tysdag 24. november Torsdag 12. oktober Tysdag 17. november
Tysdag 15. desember Torsdag 03. desember Tysdag 08. desember
Møteplan 2. halvår 2020, levekårsutval
LEVEKÅRSUTVAL Frist ferdigstilling frå sakshandsamar Utsending
Måndag 31. august Torsdag 20. august Måndag 24. august
Måndag 12. oktober Torsdag 01. oktober Måndag 05. oktober
Måndag 16. november Torsdag 05. november Måndag 09. november
Måndag 07. desember Torsdag 26. november Måndag 30. november
Møteplan 2. halvår 2020, samfunnsutval
SAMFUNNSUTVAL Frist ferdigstilling frå sakshandsamar Utsending
Onsdag 02. september Torsdag 20. august Onsdag 26. august
Måndag 12. oktober Torsdag 01. oktober Måndag 05. oktober
Måndag 16. november Torsdag 05. november Måndag 09. november
Måndag 07. desember Torsdag 26. november Måndag 30. november