Møteplan formannskap/kommunstyre 2. halvår 2018 m/frister

FORMANNSKAP  

Møtedato

Frist ferdigstilling   frå saksbehandlar

Utsending

Tysdag    28.08.    kl 15

Onsdag   15.08.

Tysdag    21.08

Tysdag    11.09.    kl 15

Onsdag   29.08.

Tysdag    04.09.

Tysdag    02.10.    kl 15

Onsdag   19.09. 

Tysdag    25.09. 

Tysdag    16.10.    kl 15

Onsdag   03.10. 

Tysdag    09.10.

Tysdag    30.10.    kl 15

Onsdag   17.10.

Tysdag    23.10.

Tysdag    13.11.    kl 15      

Onsdag   31.10. 

Tysdag    06.11.

Tysdag    27.11.    kl 15      (1.beh. budsjett)

Onsdag   14.11. 

Tysdag    20.11.

Tysdag    04.12.    kl 15

Onsdag   21.11.

Tysdag    27.11.

Tysdag    18.12.    kl 11      (2.beh. budsjett)

Onsdag   05.12.  

Tysdag    11.12.

 

KOMMUNESTYRE 

Møtedato

Frist ferdigstilling frå saksbehandlar

Utsending

Torsdag    20.09.   kl 09  (økonomiplankonf)

 

Torsdag    13.09.

Tysdag     30.10.   kl 18   

Onsdag  17.10.

Tysdag     23.10.

Torsdag    29.11.   kl 09   (dialogkonferanse)

 

Torsdag    22.11.

Tysdag     18.12.   kl 14   (budsjett)

Onsdag 05.12. 

Tysdag     11.12.

Kontakt

Oddny Skjerpingstad
Konsulent servicetorg/politisk sekretær
Telefon 61 21 73 00
Mobil 917 48 754