NEDETID FOR WINTID:

Det vil vere ei oppgradering i WInTid onsdag 26. september 2018 mellom kl 11:30 og 13:30