Oppgradering av WinTid

I tida 16.15 - 18.00 torsdag 15. februar vild det bli gjort ei oppgradering av tidregistreringssystemet WinTid. 

I samband med oppgraderinga kan ein oppleva vanskar med tidregistrering i dette tidsrommet. Orsak alle ulemper dette skulle medføra!

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537