Oppgradering av WinTid

WinTid skal oppgraderast torsdag 13. desember i tidsrommet 16.15 - 19.15

Systemet kan i denne perioda vera utilgjengeleg for bruk.