Parkeringsplassen på Midtgard kan nå takast i bruk att

Frå og med i dag 12. november kan parkeringsplassen på Midtgard takast i bruk att. Dei kommunale bilane skal parkerast på sine reserverte plassar. 

VW Caravelle skal heretter ha parkering ved helseheimen på merka parkering mot ambulansestasjonen. Reservasjonen skal fortsatt væra i kalenderen, men nøkkelen blir og hente i Pleie- og omsorg..