Påskebemanning Støttefunksjonen 2018

Vi forsøker å avspasere meirtid og fleksitid, etter ei hektisk periode med overgang til nytt år og årsoppgjør og årsmelding.

støttefunksjon vil vere bemanna måndag 26.3. og tysdag 27.3.

IT-konsulent er til stades alle dagar.  Elles er fystevalet ved support at dykk nyttar support –

telefonen og supportsystemet.

Tilsette i Støttefunksjonen ynskjer alle i Lom kommune ei God Påske!