Sjukemelding

Dersom du blir sjukemeldt skal sjukemeldinga no leverast elektronisk. I tillegg skal du sende inn «søknad om sykepenger». Dette må du gjere sjølv om du får løna di frå Lom kommune og du vil få varsel anten på sms eller spost frå NAV om det.

Alt dette gjer du inne på NAV.no – ditt nav - ved å logge deg inn med bankID.

Sjå film frå NAV om informasjon og rettleiing.

Kontakt

Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal
Mobil 481 65 537