Tariff 2019

Grunna sjukefråver i støttefunksjonen klarar vi ikkje å få med endringar etter lønsoppgjeret gjeldande frå 01.05.19 og 01.07.19 på løn no i juli.

Ber om forståing for dette.

Venleg helsing


Åste Einbu Gudbrandsen
Rådgjevar personal