TEMAKVELD MED KLP FOR TILSETTE I SKJÅK KOMMUNE OG LOM KOMMUNE

ALLE TILSETTE FØDT FØR 1. JANUAR 1963 I SKJÅK KOMMUNE OG LOM KOMMUNE ER VELKOMNE TIL INFORMASJONSMØTE OM PENSJON VED KLP. (REGLAR FOR DENNE ALDERSGRUPPA ER TEMA I ÅR)

TID:            MÅNDAG 16. MARS, KL. 18.00

STAD:         KANTINA PÅ UNGDOMSSKULEN I SKJÅK. DØRA RETT INN PÅ KANTINA VIL BLI BRUKT SOM INNGANG, (MOT IDRETTSBANA OG KOMMUNEHUSET)

 

PROGRAM:   

  • FOREDRAG OM KVA KLP KAN TILBY OSS SOM TILSETTE I KOMMUNEN, SÆRSKILT FOKUS PÅ PENSJON
  • DET VIL BLI ANLEDNING TIL INDIVIDUELL SAMTALE MED KLP PÅ DAGTID TYSDAG 17. MARS. (Her vil vi prioritere dei som er 60 år, eller eldre, og som tidlegare ikkje har hatt samtale. Individuelle samtaler vil bli gjennomført på kommunehuset i Skjåk og på Midtgard i Lom)
  • ALLE SOM SKAL HA IND. SAMTALE MÅ KOME PÅ ORIENTERINGA KVELDEN FØR!!

 

ALLE TILSETTE SOM YNKSJER INDIVIDUELL SAMTALE MED KLP MÅ SENDE PÅMELDING INNAN 9. MARS.

elin.bakke@skjaak.kommune.no  for tilsette i Skjåk kommune

aste.einbu.gudbrandsen@lom.kommune.no  for tilsette i Lom kommune

 

VI VIL SETJE OPP EIN TIDSPLAN OVER SAMTALENE ETTER VI HAR FÅTT INN PÅMELDINGANE

  • Vi sender ut tidsplan til alle som skal ha individuell samtale. (Vi vil gje beskjed dersom ein har meldt interesse og ikkje får individuell samtale).
  • Den enkelte må ha med oversikt over medlemstid i andre offentlege pensjonsordningar enn KLP, og vi oppmodar alle til å gå inn på «min side» før samtale, (og gjerne før temakvelden også for dei som ikkje skal ha samtale): https://klpinteraktiv.klp.no/person/logginn.html?target=https://klpinteraktiv.klp.no/person/minside?appState=pensjon/oftp#      
  • Tilsette i Statens pensjonskasse er velkomne til å delta den 16. mars. Vi vil forsøke å få til samtaler for tilsette i Statens pensjonskasse, dette blir i så fall over skype. Ta kontakt med Åste eller Elin dersom det er ynskje om slik samtale.

 

VEL MØTT!