Utbetaling av løn for Juli 2020

Oppdatering kl 09:40: No skal løna væra godkjend i nettbanken og feilen er retta!

Ved oversending og godkjenning av lønna i banken så har vi fått ein teknisk feil.

Kundeservice Sparebank 1 er på saken og prøver å finne feilen så raskt som råd.

Vi håper at feilen blir funnet og att løna er på konto iløpet av fredag 10.7.20